Onnitellen


Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahjakorttipalvelu Onnitellen.fi

Postiosoite: Handsel Oy Laukkipäänpolku 3 00780 Helsinki

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@onnitellen.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puhelin: 

Risto Lehtinen - Markus Tahvanainen

 

Puhelin:  0400 400446 tai 046 9234430

 

3 Rekisterin nimi

Lahjakorttipalvelu Onnitellen.fi asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito, tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi, Lahjamuistutin- ja Kerro kaverille -palvelujen ylläpito, asiakassuhteen hoitaminen sekä rekisterinpitäjän ja yhteistyöyritysten palvelujen markkinointi ja arvontojen järjestäminen. Asiakkaan luovuttamia lahjan saajaa koskevia tietoja käytetään vain lahjakortin toimittamiseen lahjan saajalle, yhteystietoja ei käytetä markkinointiin. Asiakkaan Lahjamuistutin -palvelun käytön yhteydessä luovuttamia tietoja ei käytetä markkinointiin. Lahjamuistutin on palvelu, jossa asiakkaalle lähetetään sähköpostimuistutus hänen antamiensa tietojen perusteella. Asiakkaan Kerro kaverille -toimintoon luovuttamia sähköpostiosoitteita käytetään vain kertaluonteiseen suosittelutoimintoon eikä niitä käytetä säännölliseen markkinointiin. Kerro kaverille -toiminnossa asiakas voi suositella tuotetta tai palvelua henkilölle, jonka arvelee olevan siitä kiinnostunut.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot

  • Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Tilaushistoria

Lahjan saajan tiedot

  • Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite)

Asiakkaan Lahjamuistuttimeen antamat tiedot

  • Merkkipäivä (saattaa sisältää nimen)
  • Muistutuksen toistoväli
  • Muistutuspäivämäärä
  • Merkkipäivän päivämäärä

Asiakkaan Kerro kaverille -palveluun luovuttamat tiedot

  • Sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas luovuttaa omat tietonsa joko tilauksen yhteydessä tai kirjautuessaan asiakkaaksi. Lahjan saajan tiedot asiakas luovuttaa tilauksen yhteydessä. Lahjamuistuttimen tiedot asiakas luovuttaa Lahjamuistuttimeen tietoja tallentaessaan. Kerro kaverille -palvelun tiedot asiakas luovuttaa suositellessaan palvelua toiselle henkilölle.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lahjapalvelu Onnitellen.fi ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja kolmansille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Lahjapalvelu Onnitellen.fi asiakasrekisteriä käyttää vain yrityksen henkilökunta.